Deklaracja podatkowa jest formą przekazywania obowiązkowych informacji do urzędu w celach wyliczenia podatku. PIT 37 to zeznanie dotyczące wysokości osiągniętego dochodu w konkretnym roku podatkowym. Deklarację tego typu należy złożyć na początku maja - obejmuje ona rok poprzedni. W jaki sposób obliczyć podatek dochodowy PIT 2023?

Rozliczenie wynagrodzenia z umowy o pracę za 2023 r.

PIT 37 rozliczają te osoby, które uzyskują dochód za pośrednictwem płatników. Oznacza to, że obejmuje on zatrudnionych z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) a także pracy nakładczej.

PIT 37 za 2023 rok - podstawowe informacje

Rozliczenie PIT 37 dotyczy również osób otrzymujących świadczenia przedemerytalne, korzystające z rent i emerytur, pobierających zasiłki i uzyskujących dochody za działalność wykonywaną osobiście - chodzi m.in. o tych, którzy pracują na podstawie umowy zlecenia, kontraktów menadżerskich, działalności w radach nadzorczych, działalności sportowej oraz przez wzgląd na pełnienie obowiązków społecznych. Ponadto deklarację PIT 37 muszą składać m.in. podatnicy:

  • uzyskujący dochody z tytułu praw autorskich;
  • otrzymujący należności z tytułu umowy aktywizacyjnej;
  • otrzymujący należności za pracę, która wykonywana jest w areszcie.

Trzeba także pamiętać o tym, że nie można rozliczać się przy wykorzystaniu formularza PIT 37, jeżeli prowadzi się pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT 37 za 2023 r. należy złożyć do końca kwietnia 2024 r. inaczej będziesz mieć problemy z fiskusem.

Najpopularniejsza forma rozliczenia podatkowego

PIT-37 to najpopularniejsza forma rozliczenia podatkowego. W ostatnich latach ustawodawca modyfikował przepisy, które obejmują deklaracje PIT. Osoby zobligowane do rozliczeń tego typu są opodatkowane na zasadach ogólnych, wedle skali. Nie mają one też obowiązku odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy. Deklaracje podatkowe tego rodzaju muszą jednak zostać złożone. Można skorzystać z dwóch opcji, które pozwolą na rozliczenie się z Fiskusem. Pierwsza z nich obejmuje złożenie zeznania osobiście w urzędzie. Druga dotyczy rozliczanie się zdalne, przy wykorzystaniu darmowego programu PITy 2023 także dla kancelarii podatkowych oraz biur rachunkowych.

Deklaracja PIT-37 pozwala na uzyskanie szeregu ulg podatkowych

w tym z:

Warto także zdawać sobie sprawę z tego, że rozliczenia tego rodzaju nie muszą być prowadzone indywidualnie. Można rozliczać się np. wspólnie z małżonkiem, przy czym zarówno mąż, jak i żona, muszą być uprawnieni do wywiązania się z obowiązku podatkowego. Istnieje także możliwość złożenia deklaracji jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko.

Darmowy program PIT

PIT-37 to program, dzięki któremu szybko wypełnisz swoją deklarację podatkową. Znajdziesz tu wszelkie potrzebne załączniki, w tym PIT-O, PIT-D, PIT-2K oraz ZAP-3. Korzystając z programu nie trzeba obawiać się braku dostatecznej wiedzy obejmującej prawo i obowiązki podatkowe. Odpowiedni kreator podpowie, w jaki sposób wypełnić konkretne formularze. Dzięki informacjom zawartym w programie szybko dowiesz się także, jakich dokumentów będziesz potrzebował, żeby odpowiednio dokonać rozliczenia PIT 37.

Co ważne, program nie rejestruje najważniejszych danych. Wszystkie informacje są odpowiednio zabezpieczane - transmisje danych się szyfruje. Trzeba też pamiętać o tym, że darmowy program PITy 2023 jest systematycznie uaktualniany. Oznacza to, iż wszelkie zmiany w przepisach są w nim uwzględniane.