Korzystanie z wygodn ych programów do rozliczania PIT-ów jest jednym z najlepszych dostępnych rozwiązań dla osób indywidualnych, które nie orientują się za dobrze w sprawach podatkowych. Zautomatyzowanie procesu składania deklaracji jest wygodne dla wszystkich, którzy cenią sobie oszczędność czasu.

PIT online i e-deklaracja - dobry pomysł na pit 2023

PIT37 - co trzeba wiedzieć?

PIT37 obejmuje podatników, którzy osiągają określone dochody i muszą je wykazać. Deklaracja tego typu dotyczy przede wszystkim osób zatrudnionych z tytułu stosunku służbowego lub stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy. Ponadto PITy roczne muszą składać osoby objęte pracę nakładczą. Deklaracja podatkowa musi być złożona także przez tych, którzy pobierają rozmaite świadczenia, np. przedemerytalne lub emerytalne, renty, zasiłki. PIT 37 za 2023 r. obejmuje również osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, kontraktów menedżerskich lub czerpiące korzyści z działalności w radach nadzorczych, z działalności sportowej, ewentualnie ze względu na pełnienie obowiązków społecznych.

Prosty sposób na PITy roczne

O rozliczeniu PIT 37 muszą również pamiętać ci, którzy uzyskują dochody z tytułu posiadanych praw autorskich, otrzymujący należność za pracę wykonywaną w areszcie albo pracujące na podstawie umowy aktywizacyjnej. PIT 37 za 2023 r. trzeba złożyć do końca kwietnia 2024 r.

Formularz PIT37

Większość podatników nie ma pojęcia, że w polskim systemie podatkowym istnieje wiele różnego rodzaju deklaracji. Biorąc pod uwagę jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT, wzorów deklaracji jest ok. 50 (biorąc także pod uwagę rozmaite załączniki). Trzeba jednak pamiętać o tym, że większość z tych wzorów dotyczy ograniczonej liczby podatników. Większość Polaków musi wypełnić deklarację PIT 37. Na tym formularzu oblicza się roczny podatek osoby fizycznej, która uzyskała ściśle określone przychody, czyli np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę, ew. zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Uwzględnia się też odliczenia i ulgi.

W deklaracji podatnik musi podać określone dane (precyzują je odpowiednie przepisy podatkowe), jednakże nie może samodzielnie obliczyć sobie podatku. Wyniknie on dopiero z decyzji, która zostanie wydana na podstawie rozliczenia PIT 37. Podobny mechanizm funkcjonuje przy podatkach od spadków i darowizn.

Darmowy program PITy 2023

Często złożenie deklaracji podatkowej wiąże się z dosyć dużym stresem. Mało kto z nas wie, w jaki sposób dokonać odpowiednich wyliczeń i w końcu jak rozliczyć pit 2023. Oczywiście można zdać się na wiedzę księgowej. Nie jest to jednak jedyne wyjście. Ciekawą i bardzo wygodną alternatywą jest skorzystanie z darmowego programu PITy 2023. Umożliwia on wypełnienie PITu 37 wraz ze wszystkimi załącznikami (np. PIT-O, PIT-D, PIT-2K). Dlaczego tego rodzaju program jest pomocny? Rozliczenie PIT37 wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy dotyczącej praw i obowiązków związanych z systemem podatkowym. Kreator programu szybko i prosto prowadzi przez zawiłe przepisy - wskazuje na te rubryki, które konkretna osoba musi wypełnić. Darmowy program PIT zawiera szereg pomocnych poradników, dzięki którym rozliczenie roczne stanie się zrozumiałe.

Warto pamiętać o tym, że program szyfruje wszystkie prywatne dane wypełniającego.